Kontakt

Kontakt

Podatki podjetja


Naziv: Hmezad-TMT, d.o.o., Ljubljana
Naslov: Derčeva ulica 35
Pošta: SI-1000 Ljubljana

Davčna številka: SI36094242
Matična številka: 5291836
Elektronska pošta: info@hmezad-tmt.si
Telefonske številke: 01 513 18 40
01 513 18 41
01 513 18 42
01 513 18 43
Fax: 01 513 18 46

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. registracije vložka 1/02398/00. Osnovni kapital podjetja znaša 236.216,83 EUR, šifra dejavnosti 43.120.